เปลี่ยนผู้นำมาเลเซียไม่กระทบแก้ปัญหาไฟใต้

พล.อ.อักษรา ย้ำเปลี่ยนผู้นำมาเลเซีย ไม่กระทบการประกาศพื้นที่ปลอดภัยนำร่อง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ปัจจุบันอยู่ในระยะของการสร้างความไว้วางใจร่วมกัน โดยคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ได้พยายามดึงขบวนการผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่ม ให้ยุติการใช้ความรุนแรง และหันมาร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยนำร่อง คืออ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้สังคมทราบแล้ว ถึงแม้ว่าวันนี้ผู้เห็นต่างจากรัฐทั้ง 6 กลุ่ม ยังไม่สามารถประกาศความพร้อมให้สังคมได้รับทราบ เนื่องจากยังมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย

พล.อ.อักษรา กล่าวว่า แต่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งกองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมทั้ง ผู้นำศาสนาและประธานสภาประชาชน ได้ยืนยันความพร้อมที่จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย อันเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความสำคัญสูงสุด ที่ไม่สามารถรออะไรได้แล้ว โดยต้องเดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและทุกศาสนาตลอด 24 ชั่วโมง และทั้ง 37 อำเภอ

“แม้ว่ามาเลเซียซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกกำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ตามที่สื่อได้เสนอข่าว แต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไร ต่อการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันแล้ว คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้สังคมมั่นใจในกระบวนการสันติวิธีที่กำลังดำเนินการอยู่ตามนโยบายรัฐบาล และเข้ามามีส่วนร่วมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีสาธารณะ ทุกเวที ด้วยการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบและปฏิเสธขบวนการก่อการร้าย อาชญากรรม ยาเสพติดตลอดจนการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ เพื่อนำความสงบสุขมาสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ตลอดไป” พล.อ.อักษรา กล่าว.-สำนักข่าวไทย